Hejdåbil – Snabb affär

VI HAR ÖPPET NU! SÄLJ DIN BIL PÅ ETT ÖGONBLICK

VI HAR STÄNGT NU! LÄMNA DITT MEDDELANDE

X
Om oss

Sälj din bil

Sälj defekt bil

Sälja krockad bil

Sälja obesiktad bil

Sälj din asvtällda bil

Sälj din gamla bil

Vår blogg
Två privatpersoner som troligtvis funderar på sina ansvar vid bilförsäljning

28
JUNI

Sälja bil privat: Vem har ansvar för vad?

När du säljer, eller köper, en bil privat gäller köplagen och med det inte samma regler som när ett företag sköter affären. Skillnaderna ligger i era rättigheter och skyldigheter. Köparen kan till exempel inte ångra köpet i efterhand – men har däremot rätt att ställa vissa krav på dig som säljare. Som du säkert förstår följer en hel del ansvar när du säljer en bil privat, och mer om det kommer vi berätta nu.

Hur gör man en säker bilaffär?

Vill du ta ditt ansvar när du säljer din bil privat och försäkra dig om att affären är säker? Då ska du ha följande i åtanke: 

  1. Teckna ett avtal: Var alltid noga med att skriva ett avtal när du ska sälja en bil på egen hand, för att försäkra dig om att affären går säkert till. Uppstår det någon oenighet mellan dig och köparen i efterhand, är det alltid bra att ha ett avtal att vända sig till. 
  2. Acceptera betalning via Swish: Swish är en säker betalningsmetod för mindre belopp – upp till 150 000 kronor. Genom att använda Swish överförs pengarna direkt och köparen kan inte dra tillbaka betalningen i efterhand. 
  3. Betalning hos banken vid större belopp: Om summan överstiger 150 000 kronor bör du istället genomföra betalningen hos banken. Banken kan säkerställa att betalningen går igenom och att pengarna överförs korrekt. 
  4. Undvik stora summor kontant: Eftersom bilaffärer ofta involverar stora summor pengar, bör du undvika att ta emot en betalning kontant. 
  5. Avvisa betalning via banköverföring på internet: Acceptera inte betalningar via banköverföring på internet. Vid internetbetalningar riskerar du att råka ut för bedrägerier med falska identiteter där köparen kan avbryta betalningen strax efter köpet. 

 

Genom att följa dessa riktlinjer kan du öka säkerheten vid bilaffärer och minska risken för oönskade händelser. Kom ihåg att det alltid är viktigt att vara vaksam och använda sunt förnuft när du genomför en bilförsäljning. 

Läs även: Checklista när du ska sälja bilen privat eller till bilhandlaren

Sälja bil med fel privat – vem är ansvarig? 

När du säljer en begagnad bil privat regleras rättigheter och skyldigheter utifrån det du och köparen kommit överens om. Förslagsvis i ett kontrakt.  

Ingen ångerrätt vid bilköp av privatperson 

Vid ett bilköp mellan två privatpersoner gäller ingen ångerrätt, såvida ni inte har kommit överens om det i ett avtal. Det betyder att du som säljare inte är skyldig att ta tillbaka bilen om köparen ångrar sig efter affären. Man kan alltså inte reklamera ett bilköp.

Om köparen påstår att ni har avtalat om ångerrätt, är det upp till denne att kunna bevisa detta. Köparen måste alltså kunna visa att det fanns en överenskommelse om ångerrätt mellan er.

Försäkra dig om att köparen är medveten om denna regel innan affären genomförs. Genom att vara ärlig och tydlig i kommunikationen kan eventuella missförstånd eller tvister undvikas i samband med ånger eller returer.

Vad kan köparen klaga på?

När du säljer en bil privat har du som säljare ett visst ansvar. Köparen har rätt att klaga och ställa krav på dig i följande situationer:

  1. Om bilen inte motsvarar de uppgifter som säljaren har lämnat, till exempel vad gäller den utrustning som ingår i köpet. Om det finns avvikelser mellan vad som har kommunicerats och verkligheten kan köparen klaga och kräva att säljaren åtgärdar felen.
  2. Om säljaren har undvikit att informera om något väsentligt angående bilen som säljaren borde ha känt till, exempelvis ett fel. Om köparen upptäcker sådana fel eller brister som säljaren inte har informerat om, kan han eller hon klaga och kräva att säljaren åtgärdar felen.
  3. Om bilen är i betydligt sämre skick än vad köparen rimligtvis hade kunnat förvänta sig utifrån det pris som betalades. I de fall då bilen har avvikelser som gör att dess skick inte motsvarar det förväntade värdet, kan köparen klaga och kräva att säljaren åtgärdar felen.

Vid eventuella fel eller brister som köparen upptäcker och anser att säljaren borde ha informerat om, är det köparens ansvar att kunna bevisa felen. Om köparen kan bevisa felen behöver säljaren åtgärda situationen. Om inte, är säljaren däremot inte skyldig att hjälpa köparen. 

Vilka skyldigheter har du som säljare om det är fel på bilen?

Om köparen upptäcker fel på bilen som du har känt till men inte informerat om, ska du åtgärda felet utan någon extra kostnad, och så snart som möjligt. Du har ansvar för att korrigera felet och se till att bilen uppfyller köparens förväntningar – inom en rimlig gräns såklart. 

Om bilen saknar den utrustning som du har sagt ska ingå i köpet, är du skyldig att leverera utrustningen till köparen enligt överenskommelse. 

Om felet på bilen inte går att reparera, eller om du inte kan leverera rätt utrustning, ska du ge köparen ett prisavdrag. Det innebär att du är skyldig att betala tillbaka en summa som motsvarar värdet av felet på bilen eller den utrustning som saknas. Prisavdraget bör vara rimligt och grunda sig i hur stor betydelse det eventuella felet eller avsaknaden har för bilens värde och användbarhet.

I fall där felet inte kan åtgärdas eller om du inte kan erbjuda ett prisavdrag, kan köparen ha rätt att häva köpet. Det innebär att du måste ta tillbaka bilen och betala köparen det han eller hon betalat för den. 

Vem är ansvarig för att lämna in ägarbyte när du säljer bil privat?

Det är du som säljare som ansvarar för att ägarbytet registreras så snart som möjligt vid en privat bilförsäljning. En anmälan om ägarbyte ska skickas in till Transportstyrelsen senast inom 10 dagar efter köpet.

Det är viktigt att ägarbytet registreras korrekt, eftersom du fortfarande är ansvarig för bilen fram tills dess att ägarbytet är genomfört. Om du får en parkeringsbot är det till exempel du som är skyldig att betala den om ägarbytet ännu inte har blivit registrerat.

För att undvika eventuella problem eller missförstånd är det bäst att du direkt skickar in ägarbytet till Transportstyrelsen och ser till att det blir korrekt registrerat. Detta säkerställer en smidig övergång av ägandeskapet och minskar risken för oönskade konsekvenser för både dig och köparen.

Vad gör man om ägarbyte inte går igenom?

Om detaljerna kring ägarbytet inte är korrekta kommer det inte gå igenom. Du kommer då fortsätta stå som ägare för fordonet i Transportstyrelsens register. Kom ihåg att du fortsatt är ansvarig för att genomföra ägarbytet. 

 

Vem ska betala skatten på bilen vid ägarbyte?

Den som är registrerad som ägare till fordonet vid ingången av betalningsmånaden är skyldig att betala skatten. Detta gäller även om fordonet säljs den första dagen på en ny månad. Det innebär att du måste se till att skatten är betald för perioden fram till försäljningsdagen.

Läs även: Skatt vid försäljning av bil – vad är det som gäller?

Kan jag sälja en bil med fel? 

Att sälja en bil med defekter till en privatperson kan vara svårt. De flesta privatpersoner vill inte köpa en bil som kräver kostnader för service och reparation. Att sälja en bil med fel till bilhandlare kan även det vara utmanande. 

Då är vi på Hejdåbil lösningen. När du säljer din bil till oss slipper du det ansvar som privat bilförsäljning innebär. Vi köper gamla eller defekta bilar, men också fordon som varit avställda under en längre tid. Oavsett fel, årsmodell och märke. Kontakta oss och sälj din bil redan nu

Categories

Recent Posts