Hejdåbil – Snabb affär

VI HAR ÖPPET NU! SÄLJ DIN BIL PÅ ETT ÖGONBLICK

VI HAR STÄNGT NU! LÄMNA DITT MEDDELANDE

X
Om oss

Sälj din bil

Sälj defekt bil

Sälja krockad bil

Sälja obesiktad bil

Sälj din asvtällda bil

Sälj din gamla bil

Vår blogg

20
JANU

Försäljning och ägarbyte av bil från dödsbo

Försäljning och ägarbyte av bil från dödsbo 

Att göra ett ägarbyte är en viktig punkt när man säljer en bil. Om den nuvarande ägaren av bilen är ett dödsbo finns det dock några aspekter som kan vara bra att ha i åtanke. Här har vi samlat lite information som kan vara bra att veta vid försäljning och ägarbyte av en bil som ägs av ett dödsbo.  

Hur går man tillväga när man ska sälja en bil från ett dödsbo?

Precis som vid alla bilaffärer, behöver man göra ett ägarbyte vid försäljning av en bil från ett dödsbo. Eftersom ägaren av bilen är bortgången ser dock processen lite annorlunda ut. Sammanfattningsvis finns det tre steg att följa: 

  1. Vänta till bouppteckningen är klar
  2. Se till att alla dödsbodelägare är överens och lös eventuella fullmakter för att kunna sälja bilen
  3. Ta fram det senast utfärdade registreringsbeviset eller beställ ett nytt från transportstyrelsen
  4. Sälj bilen och gör ett ägarbyte genom bilens senast utfärdade registreringsbevis

Kan man sälja en bil innan bouppteckningen är klar? 

Nej, det kan man inte. Innan en bil som tillhör ett dödsbo kan säljas måste bouppteckningen vara klar. Bouppteckningen redogör för de tillgångar och skulder som den bortgångne hade vid dödstillfället. Baserat på bouppteckningen delas sedan alla tillgångar upp mellan de olika dödsbodelägarna. Uppdelningen baseras på arvsrätten och eventuella önskemål från den avlidne. 

För att få en klar överblick av alla de tillgångar och skulder som fanns vid dödstillfället, måste man alltså vänta med att sälja eller dela upp tillhörigheter. Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet, men det kan dröja ytterligare innan själva bodelningen är klar. 

Det är klokt att vänta med försäljningen till bouppteckningen är klar eftersom den visar alla skulder och tillgångar. Om ett dödsbo exempelvis inte kan betala sina skulder på grund av att en bil har sålts kan den person som signerar bokningen bli betalningsskyldig. Det kan även dyka upp önskemål från den avlidne i eventuella testamenten.

För dig som köper en bil från ett dödsbo är inte skillnaderna så stora jämfört med ett köp av en privatperson. Det som skiljer är att du gör affären med en representant av dödsboet istället för med en privatperson eller bilhandlare. 

Ägarbyte på en bil från ett dödsbo görs genom registreringsbeviset 

Som tidigare nämn måste ett ägarbyte göras i samband med att du säljer eller köper en bil. När det kommer till att göra ett ägarbyte för en bil där den nuvarande ägaren är ett dödsbo är förutsättningarna lite annorlunda.

Den stora skillnaden är att ägarbytet måste göras genom bilens registreringsbevis. Detta är alltså annorlunda om man jämför med ett ägarbyte i fall där ägaren inte är ett dödsbo. Då kan man också göra ett ägarbyte via registreringsbeviset, men det går också att göra på webben och i appen Mina fordon.  

Använd det senast utfärdade registreringsbeviset 

Det är alltid det senast utfärdade registreringsbeviset som är det giltiga. I registreringsbevis utfärdat efter 2004 används den gula delen. Är beviset utfärdat innan 2004 finns det bara en del, vilket går bra att använda så länge det är det senast utfärdade beviset. 

Om inte det senaste registreringsbeviset för bilen finns tillgängligt kan du beställa ett nytt registreringsbevis via transportstyrelsens hemsida. När man beställer ett registreringsbevis för ett dödsbo kostar det ingenting och båda delarna skickas direkt till folkbokföringsadressen. Du behöver alltså inte hämta ut det mot postförskott. 

När du har det senaste tillgängliga registreringsbeviset kan antingen en av dödsbodelägarna, en boutredningsman eller en representant från dödsboet underteckna anmälan om ägarbytet. Anmälan skickas sedan in till transportstyrelsen.

Även om det bara är en person som undertecknar bytet, måste alla dödsbodelägare vara överens. Det kan exempelvis vara bra att skapa en fullmakt för att säkerställa att alla godkänner att bilen säljs. 

Hejdåbil hjälper dig att sälja bilen

Om du vill underlätta processen att sälja en bil från ett dödsbo kan vi på Hejdåbil hjälpa dig. Vi värderar, hämtar bilen där den står och hanterar allt det administrativa som tillkommer när man säljer en bil. På så sätt hoppas vi kunna underlätta en tid som kan vara tung och krävande på många andra sätt. 

Categories

Recent Posts