fbpx

Hejdåbil – Snabb affär

SÄLJ DIN BIL PÅ ETT ÖGONBLICK

X
Om oss

Sälj din bil

Sälj defekt bil

Sälja krockad bil

Sälja obesiktad bil

Sälj din asvtällda bil

Sälj din gamla bil

Kundsupport

Vår blogg
bild på bakljus i en solnedgång i en stad

26
SEP

Bonus-malus: Vad är det och hur fungerar systemet idag?

Det så kallade bonus-malus systemet infördes 1 juli 2018 och var en del av den dåvarande regeringens bredare strategi för att minska koldioxidutsläppen och hantera de svåra klimatförändringarna. Målet var att minska utsläppen med 50% fram till 2030. Idag finns systemet inte längre kvar – inte bonusen i alla fall. Men en malusskatt finns fortfarande. I den här artikeln kommer vi tala mer om hur bonus-malus systemet fungerade och vad malusskatten innebär idag. 

När försvann bonus-malus? 

Systemet försvann redan i november 2022. Det här innebar att bonusen som tidigare ingick i systemet slutade vara tillgänglig år 2023. Dock finns malusskatten fortfarande kvar. 

 

Det är för närvarande oklart hur länge skattesystemet kommer att fortsätta existera. Eventuella framtida förändringar ligger på regeringens bord och påverkas av de aktuella målen inom miljö- och transportpolitiken.

 

Läs även: Skatt vid försäljning av bil – vad är det som gäller?

Vad är bonus-malus? 

Bonus-malus var och är ett system som syftar till att främja miljövänliga fordon och minska koldioxidutsläpp. Men vad betyder då bonus-malus? Namnet kommer från det latinska språket och kan översättas som “bra” och “dåligt”. I det här sammanhanget används det dock som ett sätt att belöna miljövänliga fordon (bonus) och straffa fordon som inte uppfyller miljökraven (malus). 

 

Den som köper miljövänliga fordon, det vill säga fordon med låga koldioxidutsläpp (CO2), tilldelades tidigare en bonus. Bonusen kunde vara ekonomiskt förmånlig och fungerade som ett incitament för människor att välja fordon med lägre utsläpp. När någon köper ett fordon som inte uppfyller de fastställda miljökraven och som har höga CO2-utsläpp, tilldelas istället en förhöjd fordonsskatt. Med det sagt påverkas gamla och nya bilar olika av bonus-malus. 

Vad är malusskatt? 

Malusskatt är den skatt som tas ut från vissa fordon med höga koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. En miljöbil behöver alltså inte betala någon skatt. Nedan följer några viktiga punkter som hjälper dig att bättre förstå hur malusskatten fungerar: 

 

Höga CO2-utsläpp: Malusskatten tillämpas på bilar som har höga koldioxidutsläpp per kilometer vid blandad körning. Vanligtvis gäller det bensin- och dieseldrivna bilar som släpper ut mer än 95 gram CO2 per kilometer. 

 

Skattesatser: Skattesatserna varierar beroende på fordonets koldioxidutsläpp. För bilar som släpper ut mellan 95 och 140 gram CO2 per kilometer gäller en viss skattesats per gram CO2-utsläpp. För bilar som släpper ut över 140 gram CO2 per kilometer gäller en högre skattesats per gram CO2.

 

Miljötillägg: För dieselbilar tillkommer ett miljötillägg till malusskatten. Detta miljötillägg är en extra avgift som tas ut för att reflektera dieselbilarnas potentiella negativa miljöpåverkan.

 

Periodisk: Malusskatten gäller vanligtvis under de tre första åren efter att fordonet har registrerats. Efter denna period upphör malusskatten, och fordonet beskattas enligt de vanliga reglerna för årlig fordonsskatt.

 

Läs även: Ägandekostnader för bil: Vad kostar det att ha bil?

Hur fungerar bonus-malus? (Innan november 2022) 

Privata fordon 

Bonus-malus systemet för privata fordon innefattar alla nya fordon inom kategorierna personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Systemet gäller endast för nya fordon som är av årsmodell 2018 eller senare och som inte har varit påställda före den 1 juli 2018. Bilar som är äldre omfattas inte av varken bonus eller malus. Nedan går vi igenom hur beräkningen av bonus-malus ser ut för privata fordon. 

Bonus

För fordon med CO2-utsläpp på högst 60 gram per kilometer ges en bonus på max 60 000 kronor. För den som köper en bil med nollutsläpp, såsom en elbil eller vätgasbil, är den högsta bonusen också 60 000 kronor. För varje extra gram CO2 som en bil släpper ut, minskar bonusen med 833 kronor. Bonusen får inte heller överstiga 25 % av fordonets nypris. 

Malus

Det är endast bensin- och dieseldrivna bilar som släpper ut mer än 95 gram CO2 per kilometer vid blandad körning som påverkas av malus. För dessa bilar är skatten följande: 

 

  • 95 gram upp till 140 gram = 82 kronor per gram.
  • 140 gram och uppåt = 107 kronor per gram.

 

Grundbeloppet för malusskatten är 360 kronor per år, men för dieselbilar tillkommer ett miljötillägg på 250 kronor. Dessutom tillkommer ett bränsletillägg för dieselbilar och elhybrider vars förbränningsmotors drivmedel släpper ut mer än 95 gram CO2 per kilometer. Bränsletillägget räknas ut genom att multiplicera det totala antalet gram CO2-utsläpp per kilometer med 13,52.

Tjänstefordon 

För tjänstebilar förekommer särskilda regler vad gäller bonus-malus, som skiljer sig från reglerna för privata fordon. Systemet påverkar framförallt bilar som tidigare klassificerades som miljövänliga, men som nu inte längre anses vara “gröna”. Något som många dieselbilar drabbats av. Nedan går vi igenom hur beräkningen av bonus-malus ser ut för tjänstefordon. 

Bonus 

Bonusen till företaget som äger tjänstebilen får högst vara det belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil. Det gäller om bilens nypris är högre än priset för den närmast jämförbara bilen. Något som innebär att bonusen är baserad på prisskillnaden mellan den aktuella tjänstebilen och en jämförbar bil som har lägre koldioxidutsläpp. Bonusen kan dock inte överstiga 35 procent av prisskillnaden.

 

För elbilar, laddhybrider och gasbilar sänks förmånsvärdet till motsvarande bil utan miljöteknik. Utöver det sänks förmånsvärdet med 40 procent (upp till max 10 000 kronor). Detta innebär att skattelättnaden tillämpas på dessa miljövänliga fordon för att uppmuntra användningen av dem.

Malus 

Malusskatten läggs till på förmånsvärdet för tjänstebilen. Det innebär att tjänstebilar som klassas som miljöskadliga blir dyrare eftersom skatten ökar förmånsvärdet och därmed skatteplikten.

Vill du slippa skatt för höga koldioxidutsläpp? Sälj din gamla bil till Hejdåbil

Att behålla en bil som är gammal, defekt eller kanske krockad innebär ibland högre kostnader än om du skulle köpa en ny. Du behöver betala för en mängd reparationer, och malusskatt för att den släpper ut mycket koldioxid. Spara pengar genom att sälja din bil till Hejdåbil. Vi köper din bil helt utan krångel – och på precis den plats där du befinner dig just nu. Sälj din bil redan idag! 

Kategorier

Senaste inläggen